Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati

Datum: 14.5.2017.Privremeno izvješće o izbornoj promidžbi za Mirka Korotaja možete skinuti na linku ispod: Mirko Korotaj - privremeno izvješće
Datum: 14.5.2017.Privremeno izvješće o izbornoj promidžbi za Milorad Batinić možete skinuti na linku ispod: Milorad Batinić - privremeno izvješće
Datum: 14.5.2017.Privremeno izvješće o izbornoj promidžbi za Maruševec možete skinuti na linku ispod: Maruševec - privremeno izvješće
Datum: 14.5.2017.Privremeno izvješće o izbornoj promidžbi za Martijanec možete skinuti na linku ispod: Martijanec - privremeno izvješće
Datum: 14.5.2017.Privremeno izvješće o izbornoj promidžbi za Marijana Škvarića možete skinuti na linku ispod: Marijan Škvarić - privremeno izvješće