Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati

frommedia
Objava podataka o financiranju izborne promidžbe kandidata za načelnika općine Beretinec Igora Kosa.
Objava podataka o financiranju izborne promidžbe kandidata za načelnika općine Cestica Mirka Korotaja.
Objava podataka o financiranju izborne promidžbe kandidata za načelnika općine Bednja Alena Sajka.
Objava podataka o financiranju izborne promidžbe kandidata za načelnika općine Breznički Hum Zorana Hegedića.
Objava podataka o financiranju izborne promidžbe kandidata za gradonačelnika grada Ivanca Milorada Batinića.